WITAMY NA STRONIE

Kursy i szkolenia związane z przewozem towarów niebezpiecznych

 

Przewóz ładunków niebezpiecznych jest zagrożeniem dla przewoźnika oraz  środowiska naturalnego. Dlatego zgodnie z obowiązującym polskim prawem, aby podjąć się pracy związanej z transportem materiałów niebezpiecznych, należy przejść kurs ADR, który umożliwia uzyskanie uprawnień w tym zakresie.

O zaświadczenie ADR mogą się ubiegać osoby, które ukończyły 21 lat. Przepisu tego nie stosuje się dla kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba, która występuje o zaświadczenie musi posiadać czynne Prawo Jazdy odpowiedniej kategorii. W celu uzyskania zaświadczenia po raz pierwszy, konieczne jest ukończenie kursu początkowego ADR, a następnie złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs. Zaświadczenie ADR jest dokumentem wydawanym na 5 lat, po upływie tego czasu w celu przedłużenia uprawnień, konieczne jest ukończenie kursu doskonalącego.